gymnastiek

  • menu
  • sport en spel gym.

Peuter- en kleutergym Maandag, 15:45 – 16:30 in gymzaal Menterne. Wat is de stand van zaken rondom het bewegen en de gezondheid van peuters en kleuters op dit moment in Nederland? De kwaliteit van bewegen gaat achteruit. 45% van de kinderen beweegt te weinig. De conditie neemt af. Er is toename van overgewicht. Veel kinderen kunnen niet meer vallen vanwege onhandige motoriek en spierzwakte. Veel tijd wordt besteed aan tv en computergames, ten koste van bewegingsspel en er is in toenemende mate sprake van te eenzijdige specifieke sportbeoefening op jonge leeftijd die schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het bewegen.

Daarom vindt SOS peuter/kleutergym zo belangrijk en SOS hoopt, samen met nieuwe sportleider Jos Hindriks, dat vooral deze groep de komende tijd zal groeien in aantal deelnemers. De vereniging en Jos zetten zich hiervoor in maar ook willen we de ouders vragen om vriendjes/vriendinnetjes van hun kind te vragen om mee te doen. Bij SOS mag iedereen 2 proeflessen meedoen!

Jos bouwt het liefst de gymzaal zo vol mogelijk met materialen waardoor de kinderen door de hoeveelheid mogelijkheden in de gymles het bewegen vooral als leuk ervaren.

5

Tegelijkertijd worden de kinderen uitgedaagd om veel motorische vaardigheden te oefenen. Naast het klimmen en klauteren met materialen wordt er ook aandacht besteed aan het samenspelen, beweegspelletjes bij kinderliedjes en ooghandcoördinatie met ballen en ballonnen.

Gymnastiek Maandag, 17:15 – 18:05 in gymzaal Menterne. Een super enthousiast groepje meiden doet aan gymnastiek, sport en spel onder leiding van Jos Hindriks. Balsporten, netsporten, turnen, freerunning, spellen, tikspelen, mikspelen, de meiden van de gymnastiekgroep doen het allemaal en de gymles is nooit twee keer hetzelfde. Op deze manier ontwikkelen de meiden een erg brede motorische basis waar ze hun hele leven plezier van zullen hebben. Plezier staat voorop maar er wordt ook erg veel motorisch geleerd! De kinderen krijgen inzicht in hun sportieve mogelijkheden en interesses. Ook voor deze groep geldt dat er nog genoeg ruimte is voor meer deelnemers. Het is voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar erg toegankelijk om mee te doen. Ook jongens zijn meer dan welkom, Jos hoeft niet de enige jongen van het gezelschap te blijven.

Turnen Maandag, 18:10 – 19:10 in gymzaal Menterne. De meiden van de recreatieve turngroep van SOS hebben de afgelopen tijd goed gewerkt aan hun turnoefeningen. Ze helpen elkaar goed om samen beter te worden, en dat lukt! Met veel plezier hebben ze de afgelopen weken oefeningen gedaan op de brug, trampoline, ringen, balk en rekstok. Er zijn onder leiding van Jos Hindriks nu 2 ‘methoden’ turnen behandeld waarbij ze in de laatste les aan elkaar hebben laten zien wat ze hebben geleerd. Ook in deze groep staat plezier voorop, waardoor alle kinderen vanaf 8 jaar van harte welkom zijn om eens een lesje mee te doen!

 

Share